FORTUNA

Android aplikácia

Live chat! Kliknite sem!
Máš správu! Kliknite sem!

KOLESO ŠŤASTIA

KOLESO ŠŤASTIA
ŠPORT

Získaj svoj bonus!

Stav si
Zatoč si
Vyhraj
Skús Koleso šťastia - Casino
Wheel of Fortune

Dostupné bonusy

Fantastický jackpot
Stávkový kredit
Stávka bez rizika na predzápasové stávky
Stávka LIVE bez rizika
Stávka bez rizika na Betbuilder
Klubové body
Kurzové navýšenie
Zavrieť

Pravidlá a podmienky

KOLESO ŠŤASTIA – Pravidlá a podmienky

 1. Organizátor súťaže

  Organizátorom súťaže „Koleso šťastia“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť FORTUNA SK, a.s., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 00 684 881, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 123/B (ďalej len „organizátor“).

 2. Trvanie súťaže

  Súťaž trvá od 1. 6. 2023 až do  ukončenia súťaže organizátorom.

 3. Podmienky účasti v súťaži

  Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, má zriadený hráčsky účet u organizátora a nie je evidovaná v registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier (ďalej len „súťažiaci“).

  Súťaže sa nemôžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom právnom vzťahu k organizátorovi (napr. obchodnoprávnom vzťahu, predmetom ktorého je prijímanie stávok a výplata výhier v mene organizátora). Zo súťaže sú rovnako vylúčené fyzické osoby, ktoré sú v pracovnom alebo obdobnom právnom vzťahu k subjektu, ktorý je zmluvným partnerom organizátora s predmetom tohto zmluvného vzťahu prijímanie stávok a výplata výhier v mene organizátora.

  Súťažiaci si môže zatočiť Kolesom šťastia po tom, ako uzavrie stávky za reálne peniaze alebo klubové body na kurzových stávkach, alebo za reálne peniaze na Casino hrách v kumulovanej hodnote minimálne 5 eur za deň. Možnosť zatočiť si sa aktivuje až po vyhodnotení tiketu, resp. tiketov. Súťažiaci si môže zatočiť Kolesom šťastia maximálne 1-krát za deň. Po spustení súťaže majú všetci súťažiaci jedno zatočenie úplne zadarmo.

 4. Pravidlá súťaže

  Koleso šťastia je dostupné po prihlásení do hráčskeho účtu na webových stránkach www.ifortuna.sk. Súťažiaci majú na výber z dvoch typov Kolesa šťastia: Koleso šťastia – ŠPORT a Koleso šťastia – CASINO. Na oboch kolesách sú k dispozícii rôzne bonusy, či už na kurzové stávky, alebo Casino hry, ktoré môžu súťažiaci získať po splnení podmienok uvedených v bode č.3. V prípade, že má súťažiaci k dispozícii možnosť zatočiť si Kolesom šťastia, môže si vybrať, ktorým Kolesom šťastia si chce zatočiť. Súťažiaci získa taký bonus, na ktorom sa po dotočení zastaví šípka Kolesa šťastia. Pre určenie nároku na výhru sú rozhodujúce údaje uložené v centrálnom systéme Fortuny, kde sú zaznamenané všetky dosiahnuté bonusy v rámci jednotlivých zatočení.

 5. Bonusy

  Na Kolese šťastia sú k dispozícii nasledujúce bonusy:

  Koleso šťastia – ŠPORT:

  • Kredit 5 000 eur
  • Kredit 20 eur
  • Stávka bez rizika za 3 eurá
  • LIVE stávka bez rizika za 3 eurá
  • Betbuilder stávka bez rizika za 3 eurá
  • 500 klubových bodov
  • Kurzové navýšenie + 30 %

  Koleso šťastia – CASINO:

  • Kredit 5 000 eur
  • Kredit 5 eur
  • Kredit 2 eurá
  • 100 free spinov
  • 30 free spinov
  • 10 free spinov
  • 5 free spinov
 6. Reklamácie

  Akékoľvek reklamácie vyplývajúce z priebehu súťaže môže súťažiaci uplatniť u organizátora zaslaním e-mailu na adresu kont[email protected] alebo písomne listom na adresu organizátora.

 7. Záverečné ustanovenia

  Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže vrátane zmeny trvania súťaže, alebo súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady, a to s účinnosťou odo dňa zverejnenia na www.ifortuna.sk.

  Účasť v súťaži nie je nárokovateľná a nemožno ju vymáhať súdnou cestou. Súťaž a vzťahy medzi súťažiacim a organizátorom sa riadia týmito podmienkami súťaže a právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zavrieť